مقالات

۱۱
دی

آفت چیست

افت ها موجودات زنده ای هستند که ضرر های اقتصادی یا بهداشتی رو برای انسان دارند.منشاء افت ها ممکن است نباتی یا حیوانی باشد.افت ها با منش...
ادامه مطلب
مقالات
۱۱
دی

انواع کودهای کشاورزی

به هر نوع ماده معدنی یا آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و همچنین با تیمار گیاهی باعث افزایش عملکرد کیفی و کم محصول شود کود اطلاق میشود. 
ادامه مطلب
مقالات
۱۱
دی

خاک، عامل رشد گیاه !

خاک ها انواع گوناگون نیز دارند که برخی از آن ها برای کشاورزی و رشد گیاهان مناسب هستند و برخی از آن ها نیز برای رشد و نمو گیاهان مناسب نیستند.
ادامه مطلب
مقالات
۱۱
دی

4 نوع از پرکاربردترین ماشین آلات و ادوات کشاورزی مدرن

اکنون سعی می کنیم تا هر یک از این ماشین آلات و ادوات کشاورزی مدرن را به ترتیب و به منظور آشنایی خوانندگان عزیز با کاربردهایشان معرفی نماییم. لازم به ذکر است برخی از این ادوات کشاورزی و وسایل کشاورزی مربوطه ...
ادامه مطلب
مقالات